Em chuẩn bị vào năm nhất học CNTT (Kĩ thuật phần mềm). Em muốn ace tư vấn cho em con lap dùng ổn để

Em chuẩn bị vào năm nhất học CNTT (Kĩ thuật phần mềm). Em muốn ace tư vấn cho em con lap dùng ổn để

Em chuẩn bị vào năm nhất học CNTT (Kĩ thuật phần mềm). Em muốn ace tư vấn cho em con lap dùng ổn để code trong 3,4 năm tới. Em chỉ chơi fo4.
Em muốn con nào code ngon ngoại hình đẹp(không nhất thiết phải gaming).
Em mong đc các ace trong ngành tư vấn cho em,mấy ac seeder tha em.0 Nhận xét

💰 Vay tiền Online

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Mã Giảm Giá

👜 Sản phẩm mới

♻ Sàn giao dịch

🏛 Ngân hàng