Các bác có ai dùng con Laptop Dell Inspiron 16 Plus 7620 - Intel Core i7 12700H | RAM 40GB | SSD...

Các bác có ai dùng con Laptop Dell Inspiron 16 Plus 7620 - Intel Core i7 12700H | RAM 40GB | SSD...

bạn đã được "sờ" nó rồi còn hỏi gì nữa, mua về xài thôi.
Còn pin thì bạn mở bao nhiêu app đó thì dĩ nhiên tiêu hao năng lượng rồi.
Bạn không biết là kỹ thuật về pin trong những năm có smart phone thì hình như đứng yên.
Dùng máy thì cắm sạc mà dùng ngoại trừ là bạn "đang ở" chỗ không thể nào cắm điện.0 Nhận xét

💰 Vay tiền Online

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Mã Giảm Giá

👜 Sản phẩm mới

♻ Sàn giao dịch

🏛 Ngân hàng