Làm thế nào để loại bỏ URL hợp quy (canonical url) trong WordPress?

Làm thế nào để loại bỏ URL hợp quy (canonical url) trong WordPress? Cách loại bỏ canonical url trong WordPress


WordPress, cùng với SEO, là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn xây dựng một trang web. Tuy nhiên, nó không phải là một công cụ dễ hiểu đối với những người mới làm quen với nó. Một trong những phần khó hiểu của WordPress là khái niệm URL chuẩn, thoạt đầu có thể khó hiểu.
Tóm lại, URL chuẩn là URL luôn được coi là URL tốt nhất để sử dụng khi đề cập đến một phần nội dung trên blog của bạn. Điều này rất hữu ích nếu bạn có nhiều phiên bản của cùng một bài đăng trên blog của mình.


Nếu bạn luôn tạo nội dung trang và bài đăng duy nhất, thì bạn không cần tính năng chuẩn mặc định này.

Hãy xóa URL chuẩn khỏi trang web WordPress của bạn. Kiểm tra mã sau. Sao chép mã và dán nó vào bên trong tệp function.php của bạn. Nó sẽ xóa URL chuẩn của bạn khỏi nguồn tiêu đề. 

/** Remove Canonical URL **/

remove_action('embed_head', 'rel_canonical');

add_filter('wpseo_canonical', '__return_false');


0 Nhận xét

💰 Vay tiền Online

📢 Tin khuyến mãi

🔰 Mã Giảm Giá

👜 Sản phẩm mới

♻ Sàn giao dịch

🏛 Ngân hàng